Vil du oppleve noe helt annet? Mange har hørt om «Mindfulness» som handler om det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig, åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, som kan styrkes ved øvelse. 

Vi gjør dette sammen i et kirkerom og gir dermed en retning mot den treenige Gud.

 

Sted:                     St. Petri kirke

Når:                    ca. en onsdag i måneden i oddetallsuker

Høst: 10. november og 24. november

Vår: Datoer kommer senere

Pris:                       200 kroner

Hvem leder:       John T Meyer

Hvor mange:      10 stk er maks

 

Kontaktperson: John Trygve Meyer, dialogprest. E-post: john@kirkeligdialogsenter.no


 

Del denne artikkel på e-post