Redesign - og formingsgruppen Våland menighetshus

I redesigngruppen skal vi jobbe med å gi gamle ting nytt liv. Vi skal jobbe praktisk med å omforme gjenstander som har vært brukt før, eller forandre funksjon fra en gjenstand til noe annet. Kanskje har du en ide du har lyst til å prøve ut? Vi skal snakke sammen om hva det vil si å være miljøbevisst, ta gode valg, og hva vi kan være med å påvirke.

Pris: 300

Når: En tirsdag i måneden. Klokka 17.30 - 19.00.

Høst: 26. oktober og 23. november

Vår: Datoer kommer senere

Kontakperson: Karen Smith-Gahrsen. E-post: ks849@kirken.no

 

 


 

Del denne artikkel på e-post