Changemaker

Har du lyst å være med å forandre verden? Changemaker har lokalgrupper i hele Norge, og jobber på ulike måter for å gjøre verden mer rettferdig! Dette gjøres blant annet gjennom kreative og informative kampanjer som skal påvirke politikere og beslutningstakere til å ta sitt globale ansvar på alvor.  Det er nemlig slik at norsk poltikk også har konsekvenser globalt, og derfor trenger changemaker engasjerte ungdom i hele landet som kan samarbeide i lokalgrupper for å påvirke politkerne, og for å informere andre om hva man kan gjøre for å gjøre verden mer rettferdig! 

En lokalgruppe er tre eller flere Changemakere som går sammen for å samarbeide om akkurat dette. Lokalgruppene arbeider på forskjellige måter, og bestemmer selv hva de ønsker å gjøre. Enten det er å holde en kampanje med et relevant changemakertema de velger selv, eller en ferdig utformet kampanje om årets hovedtema lokalt (Som i fjor var om norsk våpeneksport!). Det kan også være å dele ut verden beste nyheter aviser (https://verdensbestenyheter.no), skrive debattinnlegg, holde foredrag eller gå i møter med lokale politikere! De fleste gruppene møtes regelmessig for å jobbe, være kreative, finne på morsomme ting, se film eller dokumentarer, få noen til å komme å holde foredrag, få besøk fra Sentralstyret, holde aksjoner, skrive innlegg sammen, eller bare ha det trivelig! 

Hvor: U-kirka i Stavanger sentrum (Nygata)

Når: 13 møtekvelder fordelt over skoleåret. 

I tillegg skal vi være ute og informere om fokusområdene våre og i år er det klimapassitivitet som står på dagsorden. Så allerede 27. september skal vi stå i byen og dele ut "Verdens beste nyheter" - avisen vi lager sammen med andre organisasjoner som også er opptatt av utviklingsproblematikk. 

Vi skal også på weekend sammen og reiser til HøstSnu i Sarpsborg 11 til 13 oktober.

Gjennom året får vi også flere besøk fra Oslo og vår kontakperson i sentralstyret i Changemaker Thea Birgitte Erfjord. 

Dere som er med i gruppen skal være med å sette opp et årshjul over hva vi skal gjøre dette året. Målet er å slå et slag for klimaet. 

Pris: 1500 inkludert weekend og medlemskap (50kr) i Changemaker Norge. 

Les mer om Changemaker ved å klikke her. 

Programmet er under utarbeidelse sommeren 2019 - men noe vi har på forslagslisten er: 

 • Delta på Changemakers kampanjer
 • Samle inn underskrifter
 • Holde aksjoner (Husk å søke politiet eller kommunen om tillatelse dersom dere skal ha aksjon)
 • Få media til å lage saker om temaet
 • Skrive debattinnlegg
 • Gå i møter med de som bestemmer (Forbered det du ønsker å si til personen. Møtet trenger ikke vare så lenge.)
 • Arrangere debatter med lokalpolitikere ogbedrifter i nærmiljøet
 • Arrangere åpent møte om temaet
 • Arrangere konsert
 • Gjennomføre butikktester (Tilbyr matbutikkeneller den lokale kafeen rettferdige varer?)
 • Holde foredrag (Husk i så fall å gi beskjed til nettverkskonsulent på knut@changemaker.no )
 • Samarbeide med andre organisasjoner somjobber med det samme som oss
 • Henge opp plakater og lage flyere•Arrangere kafé med bare rettferdige varer
 • Bli med på Changemakers arrangementer
 • Ha et Changemakerkurs


 

Del denne artikkel på e-post