Changemaker

Har du lyst å være med å forandre verden? Changemaker har lokalgrupper i hele Norge, og jobber på ulike måter for å gjøre verden mer rettferdig! Dette gjøres blant annet gjennom kreative og informative kampanjer som skal påvirke politikere og beslutningstakere til å ta sitt globale ansvar på alvor.  Det er nemlig slik at norsk poltikk også har konsekvenser globalt, og derfor trenger changemaker engasjerte ungdom i hele landet som kan samarbeide i lokalgrupper for å påvirke politkerne, og for å informere andre om hva man kan gjøre for å gjøre verden mer rettferdig! 

En lokalgruppe er tre eller flere Changemakere som går sammen for å samarbeide om akkurat dette. Lokalgruppene arbeider på forskjellige måter, og bestemmer selv hva de ønsker å gjøre. Enten det er å holde en kampanje med et relevant changemakertema de velger selv, eller en ferdig utformet kampanje om årets hovedtema lokalt (Som i fjor var om norsk våpeneksport!). Det kan også være å dele ut verden beste nyheter aviser (https://verdensbestenyheter.no), skrive debattinnlegg, holde foredrag eller gå i møter med lokale politikere! De fleste gruppene møtes regelmessig for å jobbe, være kreative, finne på morsomme ting, se film eller dokumentarer, få noen til å komme å holde foredrag, få besøk fra Sentralstyret, holde aksjoner, skrive innlegg sammen, eller bare ha det trivelig! 

Hvor: Varden kirke på Storhaug (Egersundsgaten 11) - i ungdomskjelleren. 

Når: 13 tirsdagskvelder fra klokka 17.00 - 19.00 fordelt over skoleåret - samt andre aktiviteter: 

 

 

17.09.2019: Bli kjent dag - og introduksjon av programmet og vi blir kjent med Changemaker som organisasjon.

27.09.2020: Vi deler ut "Verdens beste nyheter" på Arneageren. Vi møtes ved fontenen klokka 14 - og står der til klokka 17. Thea fra CM-Oslo kommer og bli med.

01.10.2019: Forberedelser til Høstsnu + Tema: Urettferdig handel.

11.10.2019 - 13.10.2019: Tur til Høstsnu i Fredrikstad. (Fredag til Søndag)

29.10.2019: Setter opp generell plan for noen ting vi ønsker å gjøre gjennom året. Snakke sammen om høstsnu. Se miljø-film.

12.11.2019: Sette opp detaljert program for året. Se film.

26.11.2019: Vi så filmen "Before the Flood" med Leonardo di Caprio

10.12.2019: Juleavslutning med Risengrynsgrøt og julebrus og foredrag. (OBS Denne kvelden begynner senere - klokka 18 og varer til 20.30 - og vi får besøk fra Thea i CM administrasjonen i Oslo)

21.01.2020: Felles samling med Changemaker gruppa fra U-kirka. Vi lærer å skrive leserinnlegg i avis/media. Kjempekjekt og nyttig !!!!

04.02.2020: Lære om vindkraft og vindmøller og fornybar energi.

18.02.2020: Vi planlegger debattmøte om Vindkraft i Stavanger som vi skal arrangere i april.

03.03.2020:Handelsspillet (https://handelsspillet.no)

17.03.2020: Vi ser på eksempler på spørreundersøkelser og deretter lager smågruppene forslag til spørreundersøkelse om klima - og i fellesskap setter vi sammen et ferdig produkt. Tema: FN's bærekraftmål og fornybar energi. (f.eks. solkraft, vindmøller, vannkraft....)

21.03.2020: Vi utfører spørreundersøkelsen på gaten i Stavanger

27. - 29. mars: Seminartur til Danmark med Fjordline. Her planlegger vi også det åpne møtet vi inviterer til senere i vår. 

31.03.2020: Denne dagen er medlemmene med i egen menighet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

14.04.2020: Åpent debattmøte/foredrag om Vindkraft i Stavanger.

28.04.2020: Medlemmene planlegger sommeravslutningen til Sjernarøy.

22-23.05.2020: Sommeravslutning til Sjernarøy. 

13.09.2020: Vi er vertskap i Byhaugkafeen for å tjene penger til reiekassen vår

13.12.2020: Vi er med på Gudstjenesten i Varden kirke og bidrar 

Januar/feb 2021: Vi drar på langweekend til Berlin og lærer om tema som; trafficking/rus og kriminalitet/klimautfordringer i storbyer/fn's klimamål og Tyskland

 

I tillegg skal vi være ute og informere om fokusområdene våre og i år er det klimapassitivitet som står på dagsorden.

Gjennom året får vi også flere besøk fra Oslo og vår kontakperson i sentralstyret i Changemaker Thea Birgitte Erfjord. 

Dere som er med i gruppen skal være med å sette opp et årshjul over hva vi skal gjøre dette året. Målet er å slå et slag for klimaet. 

Pris: 1500 inkludert weekend og medlemskap (50kr) i Changemaker Norge. 

Ledere: Anders Hildeng Næss (Prest i Varden menighet). Mob. 95438277. Epost: an632@kirken.no og Ingrid Marie Øxnevad. Mob. 98679874. Epost: ingridmarieoxnevad@gmail.com

Les mer om Changemaker ved å klikke her. 

Programmet er under utarbeidelse sommeren 2019 - men noe vi har på forslagslisten er: 

 • Delta på Changemakers kampanjer
 • Samle inn underskrifter
 • Holde aksjoner (Husk å søke politiet eller kommunen om tillatelse dersom dere skal ha aksjon)
 • Få media til å lage saker om temaet
 • Skrive debattinnlegg
 • Gå i møter med de som bestemmer (Forbered det du ønsker å si til personen. Møtet trenger ikke vare så lenge.)
 • Arrangere debatter med lokalpolitikere ogbedrifter i nærmiljøet
 • Arrangere åpent møte om temaet
 • Arrangere konsert
 • Gjennomføre butikktester (Tilbyr matbutikkeneller den lokale kafeen rettferdige varer?)
 • Holde foredrag (Husk i så fall å gi beskjed til nettverkskonsulent på knut@changemaker.no )
 • Samarbeide med andre organisasjoner somjobber med det samme som oss
 • Henge opp plakater og lage flyere•Arrangere kafé med bare rettferdige varer
 • Bli med på Changemakers arrangementer
 • Ha et Changemakerkurs


 

Del denne artikkel på e-post