Diakonigruppe 1 – innsats for andre

Diakonigruppe 1 – innsats for andre

Liker du å hjelpe andre? Syns du vi skal jobbe for en mer rettferdig verden? Er du opptatt av å ta vare på miljøet? Da kan dette være gruppa for deg! Vi skal høre personer fra ulike kristne organisasjoner som brenner for disse temaene. Vi skal sammen gjøre en innsats overfor blant annet mennesker på sykehjem, flyktninger og utviklingshemmede. Det blir alltid mat og en kort andakt. Vi deler oss i mindre grupper, så vi blir godt kjent. I januar reiser vi på weekend-tur sammen!

Når: Ca. annenhver onsdag kl. 18.30-20.30. Oppstart 4. september

Hvor: Ukirke (= ungdomskirke) i Nygaten 11 i Stavanger sentrum (tidligere Nygatens forsamlingshus)

Tur: Vi reiser på weekend-tur i slutten av januar, til en hytte eller leirsted ca. en time fra Stavanger

Betaling: Kr. 1500 (dekker weekend-tur og kveldsmat for hele året). Er dette med betaling vanskelig, så ta kontakt. Økonomi skal ikke stå i veien for deltakelse i diakonigruppa.

Hovedleder: Kristin Husby Dyrstad, diakon i Domkirken og St. Petri menighet, e-post: kd888@kirken.no. Tlf: 981 15 966


 

Del denne artikkel på e-post